سرویس رو تختی از ملزومات مهم سیسمونی نوزاد است. در این بخش می توانید انواع سرویس خواب و مدل روتختی را مشاهده کنید.

پس از تهیه تخت برای نوزاد خود لازم است که یک سرویس رختخواب نیز تهیه کنید.

جنس سرویس خواب رو تختی باید نرم و لطیف باشد و در شستشوی مداوم از کیفیت آن کم نشود.

انواع مدل های متنوع با رنگ های مختلف از برندهای مختلف تولید کننده سرویس رو تختی و رختخواب در سایت سیسمونی رامینا پیش روی شما قرار دارد.

منوی اصلی