با هر 100 امتیاز یک بار می توانید گردونه را بچرخانید و شانس خودتان را امتحان کنید.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:180)

امتیاز باشگاه مشتریان شما تا این لحظه: 

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید
برای مشاهده فرم تبدیل امتیاز به اعتبار کیف پول باید وارد شوید.
برای مشاهده جوایز باید وارد شوید.

منوی اصلی