شانه و برس

21 کالا

جهت مراقبت از موهای نوزاد و کودک بهتر است از برس و شانه مخصوص استفاده کنیم. شانه و برس های با الیاف طبیعی از بهترین موارد انتخاب برای استفاده هستند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه