آلبوم خاطرات کودک از قبل از تولد نوزاد از خاطرات بارداری تا مدرسه را می تواند در بر داشته باشد.

ثبت ماندگار ترین خاطره نوزاد در دفترچه خاطرات در بزرگسالی برای او بسیار مهیج است؛ همچنین والدین نیز از دیدن این عکس ها لذت می برند.

انواع آلبوم عکس و خاطرات نوزاد را می توانید در این بخش از سایت سیسمونی رامینا مشاهده و خریداری کنید.

هر آلبوم دارای صفحات متنوع برای درج مشخصات خانواده، عکس ماهانه، عکس تولد، عکس های سونوگرافی و … است.

اینجا مدل های متنوع برای سیسمونی نوزاد دختر یا پسر موجود است، این آلبوم های با قیمت مناسب عرضه می شود.

منوی اصلی