تب سنج گوشی ولکس Wellex

تب سنج گوشی ولکس Wellex


تب سنج گوشی ولکس Wellex یک تب سنج پیشانی مناسب برای نوزادان و کودکان است.