تب سنج پیشانی ولکس Wellex

تب سنج پیشانی ولکس Wellex


تب سنج پیشانی ولکس Wellex یک تب سنج پیشانی مناسب برای نوزادان و کودکان است.