آغوش 5308 اینفانتینو Infantino Zip travel carrier
آغوش 5308 اینفانتینو Infantino Zip travel carrier
آغوش 5308 اینفانتینو Infantino Zip travel carrier
آغوش 5308 اینفانتینو Infantino Zip travel carrier

آغوشی نوزاد یکی از انواع وسایل مورد سیسمونی نوزاد است. با کمک آغوش نوزاد می توانید به راحتی همراه فرزندتان به پیاده روی بروید و از گردش لذت ببرید.