خشک کن 4 عددی کد 002 کارترز Carters
خشک کن 4 عددی کد 002 کارترز Carters
خشک کن 4 عددی کد 002 کارترز Carters
خشک کن 4 عددی کد 002 کارترز Carters

از خشک کن چهار عددی کارترز می توان به عنوان خشک کن، قنداق، دورپیچ و آروغ گیر استفاده کرد. در هر بسته 4 عدد خشک کن نخی در طرح های مختلف وجود دارد.