کشتی 89896 تولو TOLO
کشتی 89896 تولو TOLO
کشتی 89896 تولو TOLO
کشتی 89896 تولو TOLO

کشتی تولو TOLO برای کودک 1 تا ۵ سال مناسب است. این اسباب بازی دوست خوبی برای سرگرمی های کودک در زمان های بی حوصلگی است.