آویز مارپیچی فیل صورتی جولی بیبی JOLLY BABY

جولی بیبی یک برند انگلیسی است که با تلاش مداوم توانسته است بهترین وسایل سرگرمی نوزاد را تولید کند. آویز مارپیچ نیز یکی از همین محصولات است.