تدی پرشی 89205 تولو TOLO
تدی پرشی 89205 تولو TOLO
تدی پرشی 89205 تولو TOLO
تدی پرشی 89205 تولو TOLO

تدی پرشی یک اسباب بازی پرشی و البته جهنده برای کودکان است. شرکت تولو همیشه سعی کرده است تا بهترین اسباب بازی ها را برای تقویت هوش کودک تولید کند.