رولی پولی کاپیتان 89348 تولو TOLO
رولی پولی کاپیتان 89348 تولو TOLO
رولی پولی کاپیتان 89348 تولو TOLO
رولی پولی کاپیتان 89348 تولو TOLO

این اسباب بازی با حالت جغجغه ای نوزاد را سرگرم می کند، این جغجغه مناسب نوزادان بالای 6 ماه است.