رولی پولی کوچک دلقک 86208 تولو TOLO
رولی پولی کوچک دلقک 86208 تولو TOLO
رولی پولی کوچک دلقک 86208 تولو TOLO
رولی پولی کوچک دلقک 86208 تولو TOLO

رولی پولی کوچک دلقک 86208 تولو TOLO دارای جنس پلاستیکی و بدون مواد مضر و خطرناک است. این رولی پولی دارای صدای جغجغه نیز هست.