لیوان آبخوری 230 میل پاستل آبی تویست شیک Twistshake
لیوان آبخوری 230 میل پاستل آبی تویست شیک Twistshake
لیوان آبخوری 230 میل پاستل آبی تویست شیک Twistshake
لیوان آبخوری 230 میل پاستل آبی تویست شیک Twistshake

لیوان آبخوری 230 میل پاستل آبی تویست شیک Twistshake


نوشیدنی از آن خارج نمی شود، دهنه ی بسیار پهنی دارد که پر کردن و شست و شو را آسان می کند، دسته ارگونومیک دارد و به کمک مخلوط کن آن می توان انواع میوه را با آب ترکیب کرد.