قنداغ خوری 15 میل نابی NUBY

قنداغ خوری نابی با سر شیشه نرم شبیه سینه مادر و شیشه مندرج ؛ کارآیی لازم را هم برای نوزاد و مادر فراهم می کند.