شیشه شیر 180 میل 4698 بیبی سیل BABISIL

انواع شیشه شیر نوزاد ضد کولیک و شیشه شیر ضد نفخ را می توانید در فروشگاه سیسمونی رامینا شاپ تهیه کنید. شیشه شیر بچه باید از بهترین جنس باشد و مواد مضر بیسفنول آ را نداشته باشد.