شیشه شیر 300 میل آبی 4701 بیبی سیل BABISIL

طراحی ویژه شیشه شیر بیبی سیل به همراه یک نی منعطف، به کودک اجازه می دهد که در هر حالتی شیر را بنوشد و همچنین ورود هوا که باعث کولیک معده می شود نیز برایش پیش نیاید.