شیشه شیر 250 میل مارین لاوی LOVI
شیشه شیر 250 میل مارین لاوی LOVI
شیشه شیر 250 میل مارین لاوی LOVI
شیشه شیر 250 میل مارین لاوی LOVI

از انواع شیشه شیر نوزاد ؛ شیشه شیر نوزاد برند لاوی است که با سر شیشه شبیه سینه مادر سبب می شود نوزاد به راحتی شیر بخورد.