سرشیشه دوعددی تک قطره اونت AVENT
سرشیشه دوعددی تک قطره اونت AVENT
سرشیشه دوعددی تک قطره اونت AVENT
سرشیشه دوعددی تک قطره اونت AVENT

سر شیشه اونت در بسته بندی 2 عددی تهیه شده از جنس سیلیکون اعلاء و فاقد هر گونه ماده مضر برای نوزاد است.