سرشیشه تکی جریان کند 4390 بیبی سیل BABISIL

سر شیشه نوزادی برند بیبی سیل از جنس سیلیکون است و فاقد هر گونه مواد مضر بیسفنول آ و فتالات است.