قاشق شش عددی مانچیکن Munchkin
قاشق شش عددی مانچیکن Munchkin
قاشق شش عددی مانچیکن Munchkin
قاشق شش عددی مانچیکن Munchkin

قاشق نوزادی برند مانچکین مناسب برای دادن انواع غذا و پوره به نوزاد از 3 ماهگی به بعد است. این محصول تهیه شده از مواد اولیه غیر مضر است.