دلفین آب پاش تامی Tomy

دلفین آب پاش تامی Tomy یک اسباب بازی حمام با شکل دلفین مهربان است.