دستکش بیبی فورلایف BABY4LIFE

دستکش نوزادی بیبی فورلایف از دستان نوزاد محافظت می کند تا از کثیفی و گزند حشرات در امان بماند.