سرهمی بدون جوراب طرح پاندا آدمک Adamak

سرهمی بدون جوراب طرح پاندا آدمک Adamak


سرهمی بدون جوراب لباسی ایده آل برای نوزاد شما، قابلیت پوشاندن آسان به کودک. مناسب تمام فصل ها و قابل استفاده در خانه. به خوبی پهلو های کودک را می پوشاند.