سرهمی سه عددی کد 031 ماماز پاپاز Mamas Papas
سرهمی سه عددی کد 031 ماماز پاپاز Mamas Papas
سرهمی سه عددی کد 031 ماماز پاپاز Mamas Papas
سرهمی سه عددی کد 031 ماماز پاپاز Mamas Papas

سرهمی سه عددی کد 031 ماماز پاپاز Mamas Papas


سرهمی نوزادی ماماز پاپاز در طرح های مناسب برای نوزاد دختر یا نوزاد پسر است. جنس این کار ضد حساسیت است و در بسته های 3 عددی مناسب 0 تا 12 ماهگی نوزاد است.