پودر لباس جی تی پروبر GT.Prober

پودر لباس جی تی پروبر GT.Prober


برای شستشوی لباس های نوزادان و کودکان بهتر است از پودرهای شوینده ی مخصوص لباس آنها استفاده کنید. این پودرها ضد حساسیت هستند.