پستانک 6-18 پراید پسرانه لاوی LOVI
پستانک 6-18 پراید پسرانه لاوی LOVI
پستانک 6-18 پراید پسرانه لاوی LOVI
پستانک 6-18 پراید پسرانه لاوی LOVI
پستانک 6-18 پراید پسرانه لاوی LOVI
پستانک 6-18 پراید پسرانه لاوی LOVI

با خرید پستانک لاوی با ساختاری شبیه نوک سینه مادر ، آرامش را به نوزاد خود هدیه دهید. این پستانک از انواع پستانک ارتودنسی است و به لثه و رشد دندان نوزاد آسیب نمی زند.