بند پستانک روز و شب لاوی LOVI
بند پستانک روز و شب لاوی LOVI
بند پستانک روز و شب لاوی LOVI
بند پستانک روز و شب لاوی LOVI

بند پستانک روز و شب لاوی LOVI مناسب برای پستانک های دسته دار و قابل اتصال به لباس نوزاد است.