اسپری لکه بر فرُش FROSCH

انتخاب وسایل شستشوی وسیله های نوزاد نیز به نوبه خود اهمیت زیادی دارد. اسپری فرش یک مایع شوینده ی قوی برای وسایل مختلف نوزاد مانند اسباب بازی ها و ظروف است.