فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد
فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد

فلاسک قفل دار 350 میل گارفیلد


38,000 تومان

1 در انبار

گرم نگه داشتن شیر و مایعات در زمانی که می خواهد بیرون از خانه بروید دغدغه مادران است، فلاسک قفل دار برند گارفیلد محصولی با طرح شیک و با کیفیت پیشنهاد ما برای حل این مساله است.