گهواره چوبی بیضی سفید بیبی تچ BABY TECH

گهواره چوبی بیضی سفید بیبی تچ BABY TECH محصولی از این برند ترکیه ای و مناسب برای نوزادان از تولد تا یک سالگی است. همچنین دارای توری پشه بند، بالشت و تشکچه است.