سرشیشه دو عددی نابی Nuby

سر شیشه نابی تهیه شده از بهترین مواد اولیه.