دندان گیر ساخته شده از ماده ای نرم برای کاهش التهاب لثه کودک