لیف طرح پرنسس بیبی فورلایف BABY4LIFE

خرید یک لیف که هیچ گونه ضرر و حساسیتی برای پوست حساس نوزاد نداشته باشد بسیار مهم است. لیف طرح پرنسس بیبی فورلایف BABY4LIFE از مواد ضدحساسیت ساخته شده که پوست را آزار نمی دهد.