قنداق فرنگی طرح دخترک ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS

قنداق فرنگی طرح دخترک ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS


قنداق فرنگی طرح دخترک محصول برند ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS مکانی گرم و راحت برای نوزاد دلبند شما است. این طرح، مناسب برای سیسمونی نوزاد دختر است.