سرویس خواب سه تکه توپ توپی گاو بیبی فورلایف BABY4LIFE

سرویس خواب نوزاد سفید طرح گاو بیبی فور لایف ، دارای یک بالشت نوزاد ، تشک و پتو است. این طرح هم برای سیسمونی نوزاد دختر و هم پسر مناسب است.