لیوان آبمیوه خوری 300 میل قرمز تویست شیک Twistshake
لیوان آبمیوه خوری 300 میل قرمز تویست شیک Twistshake
لیوان آبمیوه خوری 300 میل قرمز تویست شیک Twistshake
لیوان آبمیوه خوری 300 میل قرمز تویست شیک Twistshake

یک لیوان زیبا و شیک برای آبمیوه و آبخوری نوزاد.