سرویس خواب 6 تکه خرس و سگ 7212 ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS

تمامی پارچه های به کار برده شده در ست رختخواب نوزادی ماماز پاپاز از بهترین جنس تهیه شده است و هیچ گونه حساسیتی برای پوست کودک ایجاد نمی کند.