پتو نازک کارترز Carter

پتو نازک کارترز Carter محصول کشور چین است و از بدو تولد تا یک سالگی قابل استفاده است.