شیشه شیر پیرکس 240 میل آبی طرح Dream سواوینکس Suavinex
سرشیشه دو عددی +6 ماه ارتودنسی سواوینکس Suavinex
شیشه شیر پیرکس 240 میل آبی طرح Dream سواوینکس Suavinex
سرشیشه دو عددی +6 ماه ارتودنسی سواوینکس Suavinex

شیشه شیر پیرکس سواوینکس Suavinex مورد تایید انجمن دندان پزشکان.