شامپو سر 300 میل مادرکر MOTHERCARE

شامپو سر 300 میل مادرکر MOTHERCARE


شامپو سر 300 میل مادرکر MOTHERCARE دارای روغن زیتون است که باعث تقویت و مرطوب شدن پوست و موی سر کودک می شود. همچنین کاملا ضد حساسیت است.