شامپو سر 250 میل بیبی کوکول BABYCOCCOLE

شامپو سر 250 میل بیبی کوکول BABYCOCCOLE، به دليل استفاده از مواد خالص و طبيعی مثل بتاگلوكن های جو دوسر و بيسابولول از بابونه پوست و مو را به حالت طبيعي و اوليه خود باز می گرداند.