ساک لوازم شاتل 39013 اوکی داگ OKIEDOG

وقتی کودکی به دنیا می آید لوازم بسیار زیادی برای مراقبت و رسیدگی نیاز دارد که مادران مجبور به حمل آنها هستند، ساک لوازم نوزاد اوکی داگ از بهترین انواع کیف لوازم کودک است.