ساک لوازم شاتل 38013 اوکی داگ OKIEDOG

یک ساک لوازم که همه وسایل نوزاد را در خود جای دهد و به سهولت هم قابل استفاده باشد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.