زیر دکمه دار آستین کوتاه طرح بیس بال برگ سبز Barge Sabz

یکی از بهترین انواع لباس برای نوزادان به خصوص در بدو تولد، لباس زیردکمه دار است.