آویز جغجغه ای طرح الاغ آبی دایان تویز
آویز عروسکی جغجغه ای طرح الاغ آبی دایان تویز Dayan Toys
آویز جغجغه ای طرح الاغ آبی دایان تویز
آویز عروسکی جغجغه ای طرح الاغ آبی دایان تویز Dayan Toys

آویز جغجغه ای طرح الاغ آبی دایان تویز مناسب برای نوزادان از بدو تولد است.