کریر کاور دار سبز-آبی ولدون WELLDON

کریر نوزادی ولدون که در نوبه خود کریر چند کاره محسوب می شود و می توان آن را به نی نی لای لای و صندلی ماشین نوزاد نیز تبدیل کرد