کالسکه عصایی مشکی مادرکر mothercare

از ملزومات سیسمونی نوزاد، کالسکه است ؛ مدل عصایی برند مادرکر با داشتن شیب مناسب و صندلی کاملا ایمن و نشیمن راحت از بهترین انواع کالسکه به شمار می آید.