کالسکه عصایی قرمز مادرکر mothercare

از ملزومات خرید سیسمونی، کالسکه است که مدل عصایی به دلیلی داشتن امکاناتی مانند جمع کردن کالسکه از انواع کالسکه نوزاد عالی به شمار می آید.mothercare رنگبندی زیبایی از این کالسکه را در اختیار شما قرار می دهد.