کاسه در دار پاستل آبی تویست شیک Twistshake

کاسه درب دار پاستل آبی تویست شیک تهیه شده از بهترین مواد اولیه است.